22 dec 2015 | MAS 3.0 - MAS / SaaS Update

MAS 3.0: onze grootste update ooit! De feedback die wij in de loop der jaren van onze klanten ontvangen, proberen wij altijd zo snel mogelijk te verwerken in ons systeem. Sommige verbeteringen en toevoegingen vereisten echter dat wij ons systeem volledig op de schop gooiden. En dat hebben wij gedaan.

Wij hebben direct van de mogelijkheid gebruik gemaakt om verschillende volledig nieuwe functionaliteiten aan het MAS toe te voegen, die u direct kunt inzetten om uw website te verbeteren. Onderstaand ziet u alle ‘front-end’ toevoegingen; features die voor u te gebruiken zijn. Naast deze features hebben we aan de ‘back-end’ verschillende wijzigingen aangebracht, die de performance van het MAS en uw site nog beter zullen maken.

Gebruiksvriendelijkere, vernieuwde lay-out

Om het voor u gemakkelijker te maken om uw content, orders en overige data te beheren, hebben wij een standaard ingevoerd. Elk menu-item (module) bevat dezelfde stappen die u moet doorlopen om het item zo optimaal mogelijk neer te zetten. Deze stappen zijn doorgaans: Categorieën, content, media en SEO. Eenduidig en gemakkelijk te gebruiken.

Centraal facets inregelen voor betere filters

De filteropties op uw website worden herleid uit de zogenaamde ‘facets’; kenmerken van uw product- of nieuwsitems. Voorheen kon u deze op productniveau instellen. Dit zorgde ervoor dat ‘Paars’ en ‘paars’ als aparte kenmerken beschouwd werden, waardoor op beide ‘facets’ gefilterd kon worden. Dit is verre van optimaal.

Nu hebben we een categoriemodule in het leven geroepen, waarmee u op één plaats uw facetcategorieën en de onderliggende opties instelt. Op itemniveau kunt u deze opties vervolgens selecteren, zodat deze te allen tijde rechtlijnig zijn.

Live chat support, FAQ en ticketsysteem in MAS

Wij willen het MAS voor u gemakkelijk maken. Wanneer u vragen heeft, kunt u nu eerst zelf de meest gestelde vragen bekijken en wanneer u daar geen antwoord vindt, heeft u de mogelijkheid om via Live Chat direct te chatten met onze medewerkers. Zo wordt het voor u gemakkelijker en laagdrempeliger om uw vraag te stellen en kunt u snel weer verder met uw werkzaamheden.

MAS User Management - Beheer uw MAS gebruikers en hun bevoegdheden

Verschillende medewerkers maken gebruik van verschillende functionaliteiten in het MAS. Met name voor de grotere organisaties kan het van groot belang zijn dat sommige medewerkers niet bij bepaalde functionaliteiten kunnen komen. Met onze nieuwe User Management functionaliteit, kunt u zogenaamde ‘rollen’ aanmaken, die allen hun eigen bevoegdheden hebben. Vervolgens kunt u een rol aan een medewerker toekennen, zodat hij of zij uitsluitend de door u bepaalde functionaliteiten kan gebruiken.

Paginabeheer volledig vernieuwd

In het kader van helderheid en duidelijkheid, hebben we onze weergaven en stappen in het MAS zo eenduidig mogelijk gemaakt. De overzichtspagina’s zijn allen grotendeels gelijk, evenals de wijze waarop u nieuwe items kunt aanmaken. Door de stappen ‘categorie’, ‘content’, ‘media’ en ‘SEO’ te doorlopen, kunt u gemakkelijk een item volledig correct aanmaken, zonder dat u daarbij andere modules hoeft te gebruiken.

Logsysteem - Wijzigingen in uw MAS eenvoudig achterhalen

Zijn er drastische wijzigingen in het MAS doorgevoerd met grote gevolgen? Zijn er wijzigingen doorgevoerd waarvan u de oorsprong niet weet? Gelukkig worden in MAS 3.0 alle wijzigingen binnen uw website bijgehouden in het logsysteem. Zo kunt u gemakkelijk herleiden wie welke wijzigingen doorgevoerd heeft.

Media Manager - Eenvoudig afbeeldingen en video’s beheren

Het is nu nog gemakkelijker geworden om afbeeldingen en video’s te beheren. Deze worden automatisch toegevoegd aan de mediabibliotheek, die op elk contentscherm ingeladen wordt. Zo kunt u eenvoudig uw in het verleden gebruikte media vinden en toevoegen aan uw content.

Reactiemanagement - Beheer de reacties op uw nieuws- en blogberichten

Interactie met uw doelgroep is vitaal. Wanneer uw websitebezoekers reacties kunnen achterlaten bij nieuws- of blogberichten, is het belangrijk dat u tijdig reageert of, indien absoluut noodzakelijk, het bewuste bericht verwijderd. Met onze reactiemanagement-oplossing kunt u alle reacties op uw content beheren.

Affiliate Marketing - Feeds aanvragen en feed-URL’s managen

We hebben in ons systeem de mogelijkheid toegevoegd om feeds aan te vragen voor een hoeveelheid affiliate marketing kanalen. Of u nu een feed nodig heeft voor Beslist, Daisycon of Google Shopping; met een druk op de knop kunt u deze bij onze online marketing afdeling opvragen. Tevens vindt u in deze module een handig overzicht met alle URL’s van uw feeds.

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws omtrent MAS

Wij willen onze reeds doorgevoerde en beoogde wijzigingen actiever met u communiceren. In het MAS is daarom een sectie in het leven geroepen, genaamd MAS News (te herkennen aan het icoon van het ‘krantje’, bovenaan uw scherm). Wanneer er wijzigingen doorgevoerd zijn of wanneer er wijzigingen op komst zijn, zullen wij deze onder andere via MAS News met u communiceren.

[English]

MAS 3.0: our largest update ever! The feedback we receive from our cliënts is always adressed and implemented in our system as soon as possible. Some improvements and enhancements needed larger, more ground-breaking updates to our structure, which is exactly what we did in our MAS 3.0 Update.

While we we're at it, we have used the possibility to add completely new functionalities to MAS, which can be used right now to improve your website. Below, you can find all our 'front-end' enhancements and improvements; features that you can use. Also, we have made loads of 'back-end' enhancements and improvements, which influence the performance of the MAS and your website.

Renewed, more user-friendly design and structure

We have added new 'standards' which will make it as easy as possible for you to manage your content, orders and data. Every module is composed out of the same steps, which will need to be adressed in order to optimize an item. Usually, these modules consist of the following steps: categories, content, media and SEO. Simple, clear and easy to use.

Centralized facet management for better filter and sorting options and functionality

Filteroptions on your site are derived from 'facets': features of your product- or newsitems. In the past, you where able to set these facets at productlevel, which could cause the same features to be treated as seperate items. For instance, 'purple' and 'Purple' would be seen as different features and, therefore, would both be used as a filteroption. Suboptimal.

Now, we have added a 'categorymodule'. In this module you can manage all your facetcategories and underlying features. At the product- or newsitem-level, the preselected features are available in a dropdown menu. This way, there won't be differences between facets that are meant to be used to describe the same features.

Live chat support, FAQ and support ticketsystem in MAS

We want the MAS to be as easy to use as possible. Therefore, we have improved the information flow in MAS. Firstly, you can look up your question or problem within the new FAQ-section in MAS. Can't find the solution you where looking for? No problem: it is now possible to start live chatting with customer service.

MAS User Management - Manage all your MAS users and their roles in one place

Different users make use of different MAS functionalities. For larger organisations it can be very useful and necessary to restrict access to some parts of MAS. With our new User Management functionality, you can create different 'roles' with their own restrictions. Next, you can assign a role to a MAS user, to ensure he or she only has access to the parts of MAS that he or she needs to use.

Page Management Renewed

The user interface and steps you take in order to create and edit pages and items have been restructured and simplified. The overview pages and new item-pages largely work the way they have worked before. By following the steps 'category', 'content', 'media' and 'SEO', you can easily create a completely optimized item, without the need of using other modules.

System logging - All changes in your MAS are documented

Did something change in your MAS with large consequences? You don't know who made these changes and why? Luckily, in MAS 3.0 all changes will be logged within our log system, which can be accessed by the MAS administrator of your organisation.

Media Manager - Managing images and video's without a hassle

The way you can manage your video's and images has changed. Now, all media items are added to the media library automatically. This library will be loaded into every contentsection. This way, you can access all your media items exactly where you want to use them: at the section where you need to add them!

Visitor Comments Management - Manage comments on your blog and newsitems from inside MAS

Interaction is essential for online success. When you're site visitors are able to comment on news- and blogitems it is advised to respons as quick as possible and, when absolutely necessary, remove the comment. Within the visitor comments management section in MAS you can react, delete or edit comments.

Affiliate Marketing - Request XML-feeds and manage feed URL's

You are now able to request feeds for a number of affiliate channels. When you need a feed for Beslist, Daisycon, Google Shopping or any other of the selected channels, just press the button and a signal will be send to our online marketing department. Furthermore, you will find the URL's of your live feeds within this MAS section.

Always up-to-date: MAS news

We want you to be the first to hear our latest updates. Within MAS, there is a news section where we will place all our updates. Furthermore, all our updates will be posted on www.media-artists.nl/mas-cms , www.media-artists.nl/blogs and your new MAS 3.0 login screen!

Our system will never be done. Do you have any functionalities you want? Feel free to comment on this blog item or send them to marketing@media-artists.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Plaats een reactie