E-mail Marketing

Data is waardevol, data geeft sturing aan uw marketingactiviteiten. De mogelijkheid om uw huidige en potentiële klanten te bereiken via e-mails, is een kans die niet onbenut gelaten mag worden.

De personen die zich in uw bestand met mailadressen bevinden, zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in uw organisatie en producten of diensten en staan open voor communicatie.

Met behulp van doordacht ingezette e-mail marketing kan deze doelgroep voorzien worden van de juiste boodschap, in de juiste vorm, op het juiste moment.

Het actief vergaren en verrijken van de beschikbare data is voor e-mailmarketing een vereiste. Uiteraard adviseren wij u ook over de juridische kaders binnen de privacy van de data.

Veel organisaties behandelen e-mailmarketing als een verplicht nummertje, waarbij mailings incidenteel verzonden worden 'omdat het moet'. Doordat de boodschap en randvoorwaarden van de e-mails generiek zijn opgezet, vervullen deze de behoeften van de doelgroep niet.

Met een doordacht plan, gesegmenteerde mailings en constante bijsturing zorgt u ervoor dat uw organisatie (potentiële) klanten bindt aan uw bedrijf. Niet voor niets is e-mailmarketing naast affiliate marketing één van de meest rendabele marketingactiviteiten.

Media Artists stelt tezamen met haar ambassadeurs e-mail marketingplannen op, die resulteren in concrete activiteiten. Door de beschikbaarheid van de afdelingen Graphic Design en Development, zijn wij in staat om het volledige e-mail marketingproces van A tot Z te begeleiden én uit te voeren.

Ready for a new journey?