dit staat er vandaag op het menu.

privacy policy

Via de website www.media-artists.nl van Media Artists B.V. (hierna: “Media Artists”),
worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Media Artists acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Media Artists is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29 september 2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. U kunt een account aanmaken op onze website, waarbij u eveneens enkele persoonsgegevens in dient te vullen.
Via de website kunt u verder een reactie plaatsen onder de blogberichten, waarbij enkele gegevens ingevuld dienen te worden.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief via de module op de
website. Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier):
 • naam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 2 jaar na de laatste activiteit.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt er een pop-up getoond waarin u wordt geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw
browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:
 • DoubleClick;
 • GA Audiences;
 • Google Analytics.
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Deze verzoeken kunt u indienen via onze contactpagina of via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Media Artists B.V.
De Sterke Arm 2
3901ER Veenendaal
info@media-artists.nl
+31 318 - 700 673

Bekijk Google Privacy Policy